Voščilo

Spoštovane delavke in delavci

 

Ob 1. maju – prazniku dela vam želim v imenu SLOGE, da prvomajske praznike preživite v prijetnem vzdušju. Delo pridnih rok in vaše znanje je neprecenljivo in vam mora zagotoviti dostojno plačilo in življenje.

Predsednik SLOGE

Janko Veber

Občina Kočevje neprijazna mladim družinam

Oderuška cena vrtca

Na predlog župana je večina v občinskem svetu potrdila že tako zelo visoko ceno vrtca za več kot je sploh potrebno. Stroški dela so se zaradi povišanja plač povečali za 6,2%. V  ceni za prvo starostno skupino bo staršem zaračunano kar 15% povečanje stroškov dela, za drugo starostno skupino pa 10%. Podražitev bo tako dodatno obremenila starše do 33 evrov.

Povišanju cene smo nasprotovali, ker je oderuška, saj se zaračunavajo stroški dela za več kot so dejansko nastali s povišanjem plač. Predlagali smo, da se povišanje cene pokrije iz proračuna. Tudi to je bilo zavrnjeno.

Gradnja vrtca bo polnila žep zasebnika

Gradnjo vrtca bo financiral zasebnik, ki bo občini zato zaračunaval bistveno višje obresti kot jih ponujajo banke ali državni proračun. Vrtec bo zato izdatno preplačan, račun pa bo izstavljen staršem, ki imajo otroke v vrtcu. Zato smo predlagali financiranje vrtca z lastnimi sredstvi občine in zadolževanjem pri bankah ali državnem proračunu. Kako se bo gradnja dražila je razvidno iz predloga proračuna za leto 2019. V predlogu proračuna, ki je bil poslan v obravnavo občinskemu svetu 9.1.2019 je višina investicije 3.275.435 evrov. Župan pa je v svoji predstavitvi proračuna 17.1.2019 že navajal znesek 3.500.000 evrov. Torej v vsega osmih dneh povišanje za kar 225.000 evrov.

Ne bo novih občinskih stanovanj za mlade družine in kadre

V proračunih za leto 2019 in 2020 ni niti evra za nakup ali gradnjo novih neprofitnih stanovanj za mlade družine ali kadre, ki jih potrebujemo. Mladim sporočajo, naj se znajdejo na trgu. Težko je razumeti podražitev vrtca in ne zainteresiranost za gradnjo neprofitnih stanovanj v občini, kjer se mladi izseljujejo in kjer število rojstev upada. Sklepamo lahko, da vodstvu občine in večini v občinskem svetu ni mar, kje in kako si bodo mladi ustvarili svoj dom.

Proračuna, kjer ni predvidenega financiranja vrtca z lastnimi sredstvi občine in v katerem ni sredstev za stanovanja, nismo podprli. Pričakujemo, da bodo v dopolnjenem proračunu naša opozorila upoštevana. Kar nekaj so jih občinski svetniki že upoštevali in upam, da se bo medsebojno zaupanje še krepilo v dobro ljudi.

 

Janko Veber

 

MI SMO Z VAMI

Na 2. seji kočevskega občinskega sveta ni bil imenovan Nadzorni odbor

Strah pred nadzorom, se tako samo potrjuje. Kako je mogoče, da po že dveh pozivih Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja (KVIMV) koalicija 22 svetnikov ne zmore podati ustreznih predlogov za člane Nadzornega odbora? SLOGA je brez težav v obeh pozivih predlagala kandidate, ki ustrezajo vsem kriterijem.

Vse bolj jasno je zakaj so svetnikom SLOGE onemogočili delovanje v KVIMV. Gre za nepregledno delovanje komisije, ki daje vtis, da gre za pohlep po položajih in pohlep po ne nadzoru.

MI SMO Z VAMI

PRVA SEJA KOČEVSKEGA OBČINSKEGA SVETA – STRAH PRED NADZOROM

Pri delu v Občinskem svetu Občine Kočevje bomo svetniki SLOGE sledili programu, ki smo ga skupaj z vami, sokrajanke in sokrajani, dogovorili na številnih srečanjih in podpirali vse predloge za skupno dobro. Svetniki SLOGE nismo vezani na politična navodila ali na navodila iz vplivnih ozadij.

Žal glasovanje na prvi seji občinskega sveta kaže na to, da drugi svetniki ne podpirajo takšnega sodelovanja. Saj so glasovali skupaj z romskim svetnikom proti našemu predlogu, da imamo vse svetniške skupine svoje člane v Komisiji za volitve imenovanja in mandatna vprašanja. Ta komisija predlaga  predstavnike ustanovitelja, Občine Kočevje v svete zavodov, ki nadzirajo delo zavodov. Izglasovali so sestavo komisije iz katere so izključili svetnike SLOGE. Politika izključevanja je pripeljala Zdravstveni dom Kočevje v stanje, da nimamo zagotovljene ustrezne zdravstvene oskrbe. Ni pomembno naše zdravje ampak načelo samo, da je njihov. Očitno se bo s to škodljivo politiko nadaljevalo.

Zaradi izključevanja SLOGE pri delu komisije smo na seji zastavili vprašanje ali še velja dogovor, ki smo ga dosegli na usklajevanju pri katerem so sodelovali Roman Hrovat, župan dr. Vladimir Prebilič, Lilijana Štefanič, da ima SLOGA kot opozicija večino v Nadzornem odboru. Odgovor je bil, da bomo imeli samo predsednika, torej enega člana in ne treh, kot je potrebno za večino.

Skupaj z romskim svetnikom imajo 22 svetnikov in jih je strah treh svetnikov! Zakaj jih je strah nadzora? Poleg tega, če ne veljajo dogovori z vodilnimi v občini, se postavlja vprašanje kdo sploh vodi Občino Kočevje?

Kako se vodi seje občinskega sveta in dela na sejah krajanke in krajani ne boste mogli spremljati, saj so izglasovali še sklep o prepovedi neposrednih prenosov sej občinskega sveta. To lahko razumemo kot napoved cenzure oziroma enostranskega informiranja.

Ne glede na vse to mi smo z vami in bomo tudi delovali za ljudi.

MI SMO Z VAMI

Zahvala

Spoštovane krajanke in krajani!

 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste nam ga namenili v nedeljo na volitvah.

Dosegli smo drugi rezultat, ki nam daje možnost, da bomo opozarjali na vaše potrebe,

ki ste nam jih predstavili na številnih srečanjih.

IMG_2993 OBD

MI SMO Z VAMI

PRIDRUŽITE SE NAM V NEDELJO

Zelo dobro obiskana srečanja v vaseh in na osrednji prireditvi na mestni ploščadi pri lipi. Zahvaljujem se vsem, ki ste prišli na srečanja po celotni občini, zahvaljujem se nastopajočim na osrednji prireditvi na mestni ploščad pri lipi, kjer so za prijetno in domače razpoloženje poskrbeli Miha, predgrajski tamburaši in skupina Jurišniki.

Pridružite se mi v nedeljo 18. novembra na volitvah in za župana obkrožite številko 4,  za listo SLOGA številko 2.

 

MI SMO Z VAMI

Zdravstvo

ZAKAJ V PROGRAMU  POSEBNO POZORNOST NAMENJAMO ZDRAVSTVU?

 

Občani  se vsakodnevno srečujejo s težavami pri dostopu do osnovnih zdravstvenih storitev, po odhodu dveh zdravnic jih še vedno veliko število nima osebnega zdravnika. Pacientu je vseeno, kdo vodi zdravstveni dom in kolikšno  županovo podporo uživa ta oseba. Pričakujejo nemoten dostop do primarnih storitev, do kontakta  z osebnim zdravnikom in tehnikom v splošnih in otroških ambulantah brez dolgotrajnih zapletov, brez pošiljanja od vrat do vrat  in dolgotrajnih  telefonskih poskusov. Pričakujejo osebni pristop in zagotavljanje varovanja osebnih  podatkov.

 

Zato postavljamo na prvo mesto ureditev sedanjih razmer, preprečitev odhoda kadra, ki mu pacienti zaupajo, prenehanje omalovaževanja  dela drugače mislečih in usmeritev popolne pozornosti na potrebe pacientov.

SAVE_20181112_210823

slika 10.11.

MI SMO Z VAMI