Občina Kočevje neprijazna mladim družinam

Oderuška cena vrtca

Na predlog župana je večina v občinskem svetu potrdila že tako zelo visoko ceno vrtca za več kot je sploh potrebno. Stroški dela so se zaradi povišanja plač povečali za 6,2%. V  ceni za prvo starostno skupino bo staršem zaračunano kar 15% povečanje stroškov dela, za drugo starostno skupino pa 10%. Podražitev bo tako dodatno obremenila starše do 33 evrov.

Povišanju cene smo nasprotovali, ker je oderuška, saj se zaračunavajo stroški dela za več kot so dejansko nastali s povišanjem plač. Predlagali smo, da se povišanje cene pokrije iz proračuna. Tudi to je bilo zavrnjeno.

Gradnja vrtca bo polnila žep zasebnika

Gradnjo vrtca bo financiral zasebnik, ki bo občini zato zaračunaval bistveno višje obresti kot jih ponujajo banke ali državni proračun. Vrtec bo zato izdatno preplačan, račun pa bo izstavljen staršem, ki imajo otroke v vrtcu. Zato smo predlagali financiranje vrtca z lastnimi sredstvi občine in zadolževanjem pri bankah ali državnem proračunu. Kako se bo gradnja dražila je razvidno iz predloga proračuna za leto 2019. V predlogu proračuna, ki je bil poslan v obravnavo občinskemu svetu 9.1.2019 je višina investicije 3.275.435 evrov. Župan pa je v svoji predstavitvi proračuna 17.1.2019 že navajal znesek 3.500.000 evrov. Torej v vsega osmih dneh povišanje za kar 225.000 evrov.

Ne bo novih občinskih stanovanj za mlade družine in kadre

V proračunih za leto 2019 in 2020 ni niti evra za nakup ali gradnjo novih neprofitnih stanovanj za mlade družine ali kadre, ki jih potrebujemo. Mladim sporočajo, naj se znajdejo na trgu. Težko je razumeti podražitev vrtca in ne zainteresiranost za gradnjo neprofitnih stanovanj v občini, kjer se mladi izseljujejo in kjer število rojstev upada. Sklepamo lahko, da vodstvu občine in večini v občinskem svetu ni mar, kje in kako si bodo mladi ustvarili svoj dom.

Proračuna, kjer ni predvidenega financiranja vrtca z lastnimi sredstvi občine in v katerem ni sredstev za stanovanja, nismo podprli. Pričakujemo, da bodo v dopolnjenem proračunu naša opozorila upoštevana. Kar nekaj so jih občinski svetniki že upoštevali in upam, da se bo medsebojno zaupanje še krepilo v dobro ljudi.

 

Janko Veber

 

MI SMO Z VAMI