Zahvala

Spoštovane krajanke in krajani!

 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste nam ga namenili v nedeljo na volitvah.

Dosegli smo drugi rezultat, ki nam daje možnost, da bomo opozarjali na vaše potrebe,

ki ste nam jih predstavili na številnih srečanjih.

IMG_2993 OBD

MI SMO Z VAMI

PRIDRUŽITE SE NAM V NEDELJO

Zelo dobro obiskana srečanja v vaseh in na osrednji prireditvi na mestni ploščadi pri lipi. Zahvaljujem se vsem, ki ste prišli na srečanja po celotni občini, zahvaljujem se nastopajočim na osrednji prireditvi na mestni ploščad pri lipi, kjer so za prijetno in domače razpoloženje poskrbeli Miha, predgrajski tamburaši in skupina Jurišniki.

Pridružite se mi v nedeljo 18. novembra na volitvah in za župana obkrožite številko 4,  za listo SLOGA številko 2.

 

MI SMO Z VAMI

Zdravstvo

ZAKAJ V PROGRAMU  POSEBNO POZORNOST NAMENJAMO ZDRAVSTVU?

 

Občani  se vsakodnevno srečujejo s težavami pri dostopu do osnovnih zdravstvenih storitev, po odhodu dveh zdravnic jih še vedno veliko število nima osebnega zdravnika. Pacientu je vseeno, kdo vodi zdravstveni dom in kolikšno  županovo podporo uživa ta oseba. Pričakujejo nemoten dostop do primarnih storitev, do kontakta  z osebnim zdravnikom in tehnikom v splošnih in otroških ambulantah brez dolgotrajnih zapletov, brez pošiljanja od vrat do vrat  in dolgotrajnih  telefonskih poskusov. Pričakujejo osebni pristop in zagotavljanje varovanja osebnih  podatkov.

 

Zato postavljamo na prvo mesto ureditev sedanjih razmer, preprečitev odhoda kadra, ki mu pacienti zaupajo, prenehanje omalovaževanja  dela drugače mislečih in usmeritev popolne pozornosti na potrebe pacientov.

SAVE_20181112_210823

slika 10.11.

MI SMO Z VAMI

Obisk v Predgradu

Obisk v Predgradu, rojstni vasi Janka Vebra

Poljanska dolina ob Kolpi je pred 8 leti ostala brez stalne medicinske sestre v Predgradu in je že 8 let pozabljena.

Naredili bomo:

 • vrnili stalno prisotnost medicinske sestre,
 • vaški dom v Vimolju,
 • uredili grajsko klet v Predgradu,
 • v industrijski coni podjetnikom, obrtnikom ponudili zemljišča po simbolni ceni,
 • razširili pot v Ograje in komunalno opremili parcele za turistično naselje,
 • dodatno opremili lovsko športno strelišče,
 • uredili vodni park ob Kolpi,
 • kovačijo v Bilpi uredili v muzej,
 • zgradili vodovod v Bilpi,
 • poskrbeli, da se bo asfaltirala državna cesta Nemška Loka – Bistrica,
 • namestili male čistilne naprave v naseljih,
 • izboljšali dostop do interneta…

MI SMO Z VAMI

dav

Obisk na Mlaki

Zelo lepo urejene hiše, velik del ceste pa povsem uničen, vse večji promet, vaški dom brez sanitarij, vode, ni pločnikov, ni kanalizacije…

Naredili bomo:

– obvozno cesto z  izven nivojskim križanjem z železnico pri Stari Cerkvi,

– cesto čez kmetijsko farmo Mlaka prenesti v upravljanje občine in jo  uredili,

– v vaškemu domu uredili sanitarije in prostor za orodje, stroje in opremo, ki se jo shrani čez zimo,

– krajevnim skupnostim vrnili samostojnost in sredstva, da bodo vaščani sami lahko uredili okolico vaškega doma,

– kanalizacijo zgradili čim prej, ker je sanacija ceste potrebna takoj zaradi uničenega asfalta in odtekanja meteorne vode k hišam,

– pločnik do pokopališča in od glavne ceste do Mlake.

 

MI SMO Z VAMI

Nadaljevanje obiskov

Nadaljujemo z obiski krajev: Slovenska vas, Polom, Mačkovec, Koprivnik

Krajane skrbijo:

 • neurejena razmere v Zdravstvenem domu Kočevje,
 • drag najem kmetijskih zemljišč,
 • drage parcele za gradnjo v vaseh,
 • še vedno imajo makadamske ceste, slabo vzdrževane obstoječe ceste,
 • ljudi se stiska z vse višjimi občinskimi dajatvami,
 • grožnje z rubeži domov, če ne plačajo.

 

 

MI SMO Z VAMI

Obiski krajev

Obiskujemo kraje po celotni občini Kočevje. Pogovore smo že opravili v Dolnjih Ložinah, Stari Cerkvi, Starem Logu, Bregu, delu mesta Kočevje UHM, Mahovniku, Klinji vasi in Šalki vasi.

Krajanke in krajani nas opozarjajo na:

 • Vse težji dostop do osebnega zdravnika, naletijo na zaprto ambulanto tudi, ko zboli otrok. Vse več je neosebnega odnosa do pacientov… Zdravstveni dom Kočevje sta zapustili že dve izkušeni zdravnici, zaradi neurejenih razmer napoveduje odhod še tretja. Kar 6500 občank in občanov mora iskati novega zdravnika! Zakaj je to potrebno nas sprašujejo? Odšel je zobozdravnik, ortodontka, glavna sestra, računovodkinja.
 • Predlog rešitev: takojšnja zamenjava članov sveta zavoda z novimi, ki bodo kos svojim nalogam in imenovanje skupine za ureditev razmer.

 

 • Varnost. Vse več je vlomov, ki jih prej ni bilo v takšnem obsegu. Zvečer si ne upajo na sprehod. Opažajo vse več migrantov v svoji okolici. Nihče jih ne obvešča o dejanskih varnostnih razmerah. Pogosto se konča ukrep policije in redarjev z zaslišanjem občanov. Občutek imajo, da se ukrepov izogibajo.
 • Predlog rešitev: takojšnja priprava varnostnega načrta občine, s katerim se jasno opredelijo varnostni problemi in uredi sodelovanje redarjev, policistov z občani in določi odgovornost in način ukrepov.

 

 • Krajani se počutijo odrinjene. Krajevne skupnosti so s z novim Statutom Občine Kočevje izgubile samostojnost in pooblastila. O vsem oblastniško odloča ozek občinski vrh.
 • Predlog rešitev: vrnitev statusa krajevnim skupnostim, da bodo lahko same odločale in izvajale skupaj z občinskimi uradniki potrebne ukrepe za razvoj svojih krajev.

 

 • V svojem občinskem gozdu si ne smejo nabrati niti vejic. Sredi svojega gozda!
 • Predlog rešitev: omogočiti z revirnimi gozdarji, da lahko opravljajo gozdni red in da si krajani sami naredijo za svoje potrebe 5 m3 drv.

 

 • Drag najem kmetijskih zemljišč, parkirišč. Pred prevzemom vodenja občine sedanje garniture so plačevali za kmetijsko zemljišče najemnino 30 evrov, danes kar 300 evrov. To kaže na oderuško najemnino. Za parkirišča v UHM so obljubljali ugodne cene najema parkirišč ali nakupa. Danes zahtevajo 3000 evrov za eno parkirišče. Sprašujejo se, na osnovi česa lahko postavljajo tako visoke cene?
 • Predlog rešitev: zagotovitev dodatnih brezplačnih parkirnih mest in stanovalce seznaniti s stroški gradnje parkirišč, ki jih prodajajo.

 

MI SMO Z VAMI