Na 2. seji kočevskega občinskega sveta ni bil imenovan Nadzorni odbor

Strah pred nadzorom, se tako samo potrjuje. Kako je mogoče, da po že dveh pozivih Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja (KVIMV) koalicija 22 svetnikov ne zmore podati ustreznih predlogov za člane Nadzornega odbora? SLOGA je brez težav v obeh pozivih predlagala kandidate, ki ustrezajo vsem kriterijem.

Vse bolj jasno je zakaj so svetnikom SLOGE onemogočili delovanje v KVIMV. Gre za nepregledno delovanje komisije, ki daje vtis, da gre za pohlep po položajih in pohlep po ne nadzoru.

MI SMO Z VAMI

PRVA SEJA KOČEVSKEGA OBČINSKEGA SVETA – STRAH PRED NADZOROM

Pri delu v Občinskem svetu Občine Kočevje bomo svetniki SLOGE sledili programu, ki smo ga skupaj z vami, sokrajanke in sokrajani, dogovorili na številnih srečanjih in podpirali vse predloge za skupno dobro. Svetniki SLOGE nismo vezani na politična navodila ali na navodila iz vplivnih ozadij.

Žal glasovanje na prvi seji občinskega sveta kaže na to, da drugi svetniki ne podpirajo takšnega sodelovanja. Saj so glasovali skupaj z romskim svetnikom proti našemu predlogu, da imamo vse svetniške skupine svoje člane v Komisiji za volitve imenovanja in mandatna vprašanja. Ta komisija predlaga  predstavnike ustanovitelja, Občine Kočevje v svete zavodov, ki nadzirajo delo zavodov. Izglasovali so sestavo komisije iz katere so izključili svetnike SLOGE. Politika izključevanja je pripeljala Zdravstveni dom Kočevje v stanje, da nimamo zagotovljene ustrezne zdravstvene oskrbe. Ni pomembno naše zdravje ampak načelo samo, da je njihov. Očitno se bo s to škodljivo politiko nadaljevalo.

Zaradi izključevanja SLOGE pri delu komisije smo na seji zastavili vprašanje ali še velja dogovor, ki smo ga dosegli na usklajevanju pri katerem so sodelovali Roman Hrovat, župan dr. Vladimir Prebilič, Lilijana Štefanič, da ima SLOGA kot opozicija večino v Nadzornem odboru. Odgovor je bil, da bomo imeli samo predsednika, torej enega člana in ne treh, kot je potrebno za večino.

Skupaj z romskim svetnikom imajo 22 svetnikov in jih je strah treh svetnikov! Zakaj jih je strah nadzora? Poleg tega, če ne veljajo dogovori z vodilnimi v občini, se postavlja vprašanje kdo sploh vodi Občino Kočevje?

Kako se vodi seje občinskega sveta in dela na sejah krajanke in krajani ne boste mogli spremljati, saj so izglasovali še sklep o prepovedi neposrednih prenosov sej občinskega sveta. To lahko razumemo kot napoved cenzure oziroma enostranskega informiranja.

Ne glede na vse to mi smo z vami in bomo tudi delovali za ljudi.

MI SMO Z VAMI