Obisk v Predgradu

Obisk v Predgradu, rojstni vasi Janka Vebra

Poljanska dolina ob Kolpi je pred 8 leti ostala brez stalne medicinske sestre v Predgradu in je že 8 let pozabljena.

Naredili bomo:

 • vrnili stalno prisotnost medicinske sestre,
 • vaški dom v Vimolju,
 • uredili grajsko klet v Predgradu,
 • v industrijski coni podjetnikom, obrtnikom ponudili zemljišča po simbolni ceni,
 • razširili pot v Ograje in komunalno opremili parcele za turistično naselje,
 • dodatno opremili lovsko športno strelišče,
 • uredili vodni park ob Kolpi,
 • kovačijo v Bilpi uredili v muzej,
 • zgradili vodovod v Bilpi,
 • poskrbeli, da se bo asfaltirala državna cesta Nemška Loka – Bistrica,
 • namestili male čistilne naprave v naseljih,
 • izboljšali dostop do interneta…

MI SMO Z VAMI

dav

Obisk na Mlaki

Zelo lepo urejene hiše, velik del ceste pa povsem uničen, vse večji promet, vaški dom brez sanitarij, vode, ni pločnikov, ni kanalizacije…

Naredili bomo:

– obvozno cesto z  izven nivojskim križanjem z železnico pri Stari Cerkvi,

– cesto čez kmetijsko farmo Mlaka prenesti v upravljanje občine in jo  uredili,

– v vaškemu domu uredili sanitarije in prostor za orodje, stroje in opremo, ki se jo shrani čez zimo,

– krajevnim skupnostim vrnili samostojnost in sredstva, da bodo vaščani sami lahko uredili okolico vaškega doma,

– kanalizacijo zgradili čim prej, ker je sanacija ceste potrebna takoj zaradi uničenega asfalta in odtekanja meteorne vode k hišam,

– pločnik do pokopališča in od glavne ceste do Mlake.

 

MI SMO Z VAMI

Nadaljevanje obiskov

Nadaljujemo z obiski krajev: Slovenska vas, Polom, Mačkovec, Koprivnik

Krajane skrbijo:

 • neurejena razmere v Zdravstvenem domu Kočevje,
 • drag najem kmetijskih zemljišč,
 • drage parcele za gradnjo v vaseh,
 • še vedno imajo makadamske ceste, slabo vzdrževane obstoječe ceste,
 • ljudi se stiska z vse višjimi občinskimi dajatvami,
 • grožnje z rubeži domov, če ne plačajo.

 

 

MI SMO Z VAMI

Obiski krajev

Obiskujemo kraje po celotni občini Kočevje. Pogovore smo že opravili v Dolnjih Ložinah, Stari Cerkvi, Starem Logu, Bregu, delu mesta Kočevje UHM, Mahovniku, Klinji vasi in Šalki vasi.

Krajanke in krajani nas opozarjajo na:

 • Vse težji dostop do osebnega zdravnika, naletijo na zaprto ambulanto tudi, ko zboli otrok. Vse več je neosebnega odnosa do pacientov… Zdravstveni dom Kočevje sta zapustili že dve izkušeni zdravnici, zaradi neurejenih razmer napoveduje odhod še tretja. Kar 6500 občank in občanov mora iskati novega zdravnika! Zakaj je to potrebno nas sprašujejo? Odšel je zobozdravnik, ortodontka, glavna sestra, računovodkinja.
 • Predlog rešitev: takojšnja zamenjava članov sveta zavoda z novimi, ki bodo kos svojim nalogam in imenovanje skupine za ureditev razmer.

 

 • Varnost. Vse več je vlomov, ki jih prej ni bilo v takšnem obsegu. Zvečer si ne upajo na sprehod. Opažajo vse več migrantov v svoji okolici. Nihče jih ne obvešča o dejanskih varnostnih razmerah. Pogosto se konča ukrep policije in redarjev z zaslišanjem občanov. Občutek imajo, da se ukrepov izogibajo.
 • Predlog rešitev: takojšnja priprava varnostnega načrta občine, s katerim se jasno opredelijo varnostni problemi in uredi sodelovanje redarjev, policistov z občani in določi odgovornost in način ukrepov.

 

 • Krajani se počutijo odrinjene. Krajevne skupnosti so s z novim Statutom Občine Kočevje izgubile samostojnost in pooblastila. O vsem oblastniško odloča ozek občinski vrh.
 • Predlog rešitev: vrnitev statusa krajevnim skupnostim, da bodo lahko same odločale in izvajale skupaj z občinskimi uradniki potrebne ukrepe za razvoj svojih krajev.

 

 • V svojem občinskem gozdu si ne smejo nabrati niti vejic. Sredi svojega gozda!
 • Predlog rešitev: omogočiti z revirnimi gozdarji, da lahko opravljajo gozdni red in da si krajani sami naredijo za svoje potrebe 5 m3 drv.

 

 • Drag najem kmetijskih zemljišč, parkirišč. Pred prevzemom vodenja občine sedanje garniture so plačevali za kmetijsko zemljišče najemnino 30 evrov, danes kar 300 evrov. To kaže na oderuško najemnino. Za parkirišča v UHM so obljubljali ugodne cene najema parkirišč ali nakupa. Danes zahtevajo 3000 evrov za eno parkirišče. Sprašujejo se, na osnovi česa lahko postavljajo tako visoke cene?
 • Predlog rešitev: zagotovitev dodatnih brezplačnih parkirnih mest in stanovalce seznaniti s stroški gradnje parkirišč, ki jih prodajajo.

 

MI SMO Z VAMI

Železnica

Posodobitev železnice Kočevje – Grosuplje – Ljubljana

Zaključuje se še ena državna investicija za katero sem delal v Ljubljani.

Naslednja prioriteta Cesta Kočevje – Ljubljana.

MI SMO Z VAMI

dav

VABILO

Volilna kampanja za zmago na lokalnih volitvah je pred nami. Vabim vas, da se nam pridružite v soboto, 27.10.2018, ob 10.00 uri v Hotelu Valentin, kjer organiziramo srečanje s kandidatom za župana Jankom Vebrom in kandidati za člane občinskega sveta.

Pogovor bo potekal ob peki kostanja in pokušini županovega mošta. Pridite s sorodniki, prijatelji, znanci…

Prijazno vabljeni.

 

MI SMO Z VAMI

Predsednik OO SLOGA Kočevje

Rudi Mavrin l. r.

MI SMO Z VAMI

Objavljamo gradivo, ki je bilo pripravljeno za volitve leta 2010.  Iz gradiva je razvidno, kaj smo naredili in kaj smo načrtovali. Danes ugotavljamo, da se je v osmih letih  samo izvajal naš program, katerega izvajanje je bilo mogoče, ker si je poslanec in minister Janko Veber prizadeval za državna in evropska sredstva.

MI SMO Z VAMI

Svoje delo želim nadgraditi

Evropska unija največ vlaga v Kočevje, je bila moja trditev v letu 2010. To se uresničuje, ker sem ustvaril pogoje za to kot župan in poslanec. Po osmih letih odkar nisem več župan, sem delal za Kočevje kot poslanec državnega zbora in minister za obrambo. Na letošnje lokalne volitve se podajam zato, ker želim nadgraditi svoje delo. Če bom izvoljen, bom funkcijo opravljal poklicno.

»Danes se samo izvajajo investicije, ki sem jih načrtoval. Jutri bo potrebno nadgraditi pogoje za življenje in domače gospodarstvo,« zato vstopam v kandidaturo s petimi točkami pod geslom MI SMO Z VAMI in sicer kot kandidat letos ustanovljene stranke SLOGA.

 1. UČINKOVITO ZDRAVSTVO: Hiter in brezplačen prvi pregled pri specialistu v Kočevju.
 2. STANOVANJA ZA MLADE: Mladim omogočiti, da si dom ustvarijo v domači občini.
 3. DOSTOJNA STAROST: Starejši naj ostanejo v svojem domu čim dlje.
 4. PROTI DAVKOM: Borili se bomo proti novemu občinskemu davku na nepremičnine in za ukinitev davčnih blagajn.
 5. STATUS OBČINE: Občina Kočevje naj postane regionalna občina.

Učinkovito, prijazno in dostopno zdravstvo v Zdravstvenem domu Kočevje. Nedopustno je dolgo čakanje na prvi pregled pri specialistu. Zagotovili bomo hiter in brezplačen prvi pregled pri specialistu v Kočevju, enako kot velja za samoplačnike. Dostop do svojega zdravnika oziroma nadomestnega zdravnika mora biti vedno zagotovljen.

Mladim bomo omogočali zaposlitve in stanovanja ali komunalno opremljena zemljišča s plačilom najemnine 40 evrov na leto in gradbeni material v vrednosti 3000 evrov.

Starejšim bomo zagotavljali oskrbo na domu in pomagali preurediti večnadstropne hiše, da jih bodo lahko oddajali mladim družinam.

Nasprotujemo davku na nepremičnine, s katerim se bo financirala občina. Borili se bomo proti sprejemu zakona, ker bo prizadel lastnike z majhnimi plačami in pokojninami. Mnogi bodo zato prisiljeni prodati svoj dom, za katerega so delali celo življenje. Davek so plačali že pri nakupu materiala.

Borili se bomo za ukinitev davčnih blagajn in uvedbo pavšalnega davka za društva, obrtnike, podjetnike in mala podjetja. Podjetniki se bodo tako ukvarjali s svojim delom in se razvijali brez strahu pred drastičnimi kaznimi.

Občina Kočevje naj dobi status regionalne občine na katero se prenesejo pristojnosti države. Tako bomo sami gospodarili z gozdovi in kmetijskimi zemljišči.

Kandidiramo s popolno listo SLOGE. Na njej je 24 svetnic in svetnikov s katerimi bomo v pogovoru z ljudmi določili tudi številne druge naloge, ki jih je potrebno uvest v vsaki vasi in mestu Kočevje. Zavezujemo se, da bomo javno objavljali v lokalnem časpoisu porabo proračunskih sredstev, saj gre za vaš denar.

V statutu SLOGE imamo zapisano, da svetnice in svetniki niso vezani na navodila pri glasovanju, slediti morajo interesom ljudi in delati v njihovo dobro, zato tudi naš slogan.

MI SMO Z VAMI