Železnica

Posodobitev železnice Kočevje – Grosuplje – Ljubljana

Zaključuje se še ena državna investicija za katero sem delal v Ljubljani.

Naslednja prioriteta Cesta Kočevje – Ljubljana.

MI SMO Z VAMI

dav

VABILO

Volilna kampanja za zmago na lokalnih volitvah je pred nami. Vabim vas, da se nam pridružite v soboto, 27.10.2018, ob 10.00 uri v Hotelu Valentin, kjer organiziramo srečanje s kandidatom za župana Jankom Vebrom in kandidati za člane občinskega sveta.

Pogovor bo potekal ob peki kostanja in pokušini županovega mošta. Pridite s sorodniki, prijatelji, znanci…

Prijazno vabljeni.

 

MI SMO Z VAMI

Predsednik OO SLOGA Kočevje

Rudi Mavrin l. r.

MI SMO Z VAMI

Objavljamo gradivo, ki je bilo pripravljeno za volitve leta 2010.  Iz gradiva je razvidno, kaj smo naredili in kaj smo načrtovali. Danes ugotavljamo, da se je v osmih letih  samo izvajal naš program, katerega izvajanje je bilo mogoče, ker si je poslanec in minister Janko Veber prizadeval za državna in evropska sredstva.

MI SMO Z VAMI

Svoje delo želim nadgraditi

Evropska unija največ vlaga v Kočevje, je bila moja trditev v letu 2010. To se uresničuje, ker sem ustvaril pogoje za to kot župan in poslanec. Po osmih letih odkar nisem več župan, sem delal za Kočevje kot poslanec državnega zbora in minister za obrambo. Na letošnje lokalne volitve se podajam zato, ker želim nadgraditi svoje delo. Če bom izvoljen, bom funkcijo opravljal poklicno.

»Danes se samo izvajajo investicije, ki sem jih načrtoval. Jutri bo potrebno nadgraditi pogoje za življenje in domače gospodarstvo,« zato vstopam v kandidaturo s petimi točkami pod geslom MI SMO Z VAMI in sicer kot kandidat letos ustanovljene stranke SLOGA.

  1. UČINKOVITO ZDRAVSTVO: Hiter in brezplačen prvi pregled pri specialistu v Kočevju.
  2. STANOVANJA ZA MLADE: Mladim omogočiti, da si dom ustvarijo v domači občini.
  3. DOSTOJNA STAROST: Starejši naj ostanejo v svojem domu čim dlje.
  4. PROTI DAVKOM: Borili se bomo proti novemu občinskemu davku na nepremičnine in za ukinitev davčnih blagajn.
  5. STATUS OBČINE: Občina Kočevje naj postane regionalna občina.

Učinkovito, prijazno in dostopno zdravstvo v Zdravstvenem domu Kočevje. Nedopustno je dolgo čakanje na prvi pregled pri specialistu. Zagotovili bomo hiter in brezplačen prvi pregled pri specialistu v Kočevju, enako kot velja za samoplačnike. Dostop do svojega zdravnika oziroma nadomestnega zdravnika mora biti vedno zagotovljen.

Mladim bomo omogočali zaposlitve in stanovanja ali komunalno opremljena zemljišča s plačilom najemnine 40 evrov na leto in gradbeni material v vrednosti 3000 evrov.

Starejšim bomo zagotavljali oskrbo na domu in pomagali preurediti večnadstropne hiše, da jih bodo lahko oddajali mladim družinam.

Nasprotujemo davku na nepremičnine, s katerim se bo financirala občina. Borili se bomo proti sprejemu zakona, ker bo prizadel lastnike z majhnimi plačami in pokojninami. Mnogi bodo zato prisiljeni prodati svoj dom, za katerega so delali celo življenje. Davek so plačali že pri nakupu materiala.

Borili se bomo za ukinitev davčnih blagajn in uvedbo pavšalnega davka za društva, obrtnike, podjetnike in mala podjetja. Podjetniki se bodo tako ukvarjali s svojim delom in se razvijali brez strahu pred drastičnimi kaznimi.

Občina Kočevje naj dobi status regionalne občine na katero se prenesejo pristojnosti države. Tako bomo sami gospodarili z gozdovi in kmetijskimi zemljišči.

Kandidiramo s popolno listo SLOGE. Na njej je 24 svetnic in svetnikov s katerimi bomo v pogovoru z ljudmi določili tudi številne druge naloge, ki jih je potrebno uvest v vsaki vasi in mestu Kočevje. Zavezujemo se, da bomo javno objavljali v lokalnem časpoisu porabo proračunskih sredstev, saj gre za vaš denar.

V statutu SLOGE imamo zapisano, da svetnice in svetniki niso vezani na navodila pri glasovanju, slediti morajo interesom ljudi in delati v njihovo dobro, zato tudi naš slogan.

MI SMO Z VAMI